Talenten

Binnen talentonderwijs worden leerlingen en studenten gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen. Ze worden, naast het regulieren programma, uitgedaagd eigen talenten te verkennen en te ontwikkelen.

Beren op de Weg hecht veel waarde aan talentontwikkeling, omdat het er uiteindelijk aan bijdraagt dat de juiste persoon op de juiste plek terechtkomt. Door middel van diverse projecten draagt Beren op de Weg er aan bij dat binnen verschillende onderwijsinstellingen de programma’s voor talentontwikkeling uitdagend worden vormgegeven. Bij cases kunt u hier voorbeelden van vinden.