headpic

Coaching


Coaching binnen Beren op de Weg is er op gericht de juiste persoon op de juiste plek te krijgen. Door middel van verschillende technieken, zoals oplossingsgerichte coaching en positieve coaching, worden de eigen talenten van de cliënt verkend. We kijken daarbij niet naar beperkingen, maar naar kansen.

Eerdere coachingstrajecten hebben er onder andere toe geleid dat cliënten een goede studiekeuze maakten, een nieuw beroep zijn gaan uitoefenen of een eigen bedrijf zijn gestart. Lees meer

nbtp

Nederlandse Beroepsvereniging voor Toegepaste Psychologie


Beren op de Weg is opgericht door twee toegepast psychologen en veel van de werkzaamheden bevinden zich ook binnen dit werkveld. Vanuit het principe ‘samen staan we sterker’ is Beren op de Weg actief betrokken bij de Nederlandse Beroepsvereniging voor Toegepaste Psychologie (NBTP).

Johannes Postema van Beren op de Weg was bijvoorbeeld een van de sprekers tijdens het congres ‘Start Sharing!’ van NBTP op 30 oktober oktober 2014.

  Lees meer

dschool_600

Carrièrebewustzijn


Binnen een hogeschool die studenten beter wil voorbereiden op het werkveld heeft Beren op de Weg bijgedragen aan de versterking van carrièretoeleiding binnen de verschillende opleidingen. In eerste instantie is de huidige situatie in kaart gebracht. Dit gebeurde onder andere door middel van onderzoek door studenten, waarbij Beren op de Weg verantwoordelijk was voor onder meer de selectie en begeleiding van deze studenten. Aan de hand van de hiermee verzamelde informatie zijn vervolgstappen geformuleerd om te werken aan het carrièrebewustzijn Lees meer

dschool_600

Talentprogramma


Beren op de Weg hecht veel waarde aan excellentieonderwijs en talentontwikkeling. Het geeft talentvolle leerlingen of studenten namelijk de mogelijkheid zichzelf te ontwikkelen en hun horizon te verbreden.

Voor het talentenprogramma binnen een hogeschool is Beren op de Weg bij meerdere opdrachten berokken geweest, waaronder het uitvoeren van een onderzoek naar talentprogramma’s binnen middel bare scholen en het opzetten van een community waarbinnen honoursstudenten multidisciplinaire projecten uitvoeren rond maatschappelijke vraagstukken. Lees meer

dschool_600

Beroepsvoorbereiding


Voor een mbo-instelling in Groningen heeft Beren op de Weg een ondernemerschapsleerlijn opgezet. Ondernemerschap is volgens ons niet alleen het hebben van een eigen bedrijf, maar vooral het hebben van een ondernemende houding. Beide zijn belangrijk op de werkvloer en beide worden gestimuleerd door de opgezette ondernemerschapsleerlijn.

Samen met docenten en leerlingen is nagedacht over hoe de leerlijn er uit moet komen te zien. Beren op de Weg geeft op basis hiervan de ondernemerschapsleerlijn vorm en traint de docenten op Lees meer