Jaaroverzicht


Datum: 17 december, 2014


Nu 2014 op zijn einde loopt kijken we graag terug op het afgelopen Beren op de Weg-jaar. We hebben mooie projecten opgezet en verschillende bewegingen in gang gezet. Hierbij een greep uit wat we hebben gedaan. 

Trots
We zijn trots op de beweging die we binnen diverse onderwijsinstellingen, zoals de Hanzehogeschool, in gang hebben gezet op het gebied van carrièrevoorbereiding. De groeiende bewustwording van het belang hiervan is zichtbaar in activiteiten die in dit kader zijn opgestart, waar wij in verschillende vormen bij betrokken waren.

Met het FNV werken we samen om invulling te geven aan sector- en banenplannen in Noord-Nederland, plannen om de arbeidsmarkt actief en gezond te houden. Een regionaal erg belangrijk project, waarvan we het fijn vinden om er aan bij te kunnen dragen.

Op inspiratiefestival Let’s Gro! hebben we afgelopen november een ontspannen vrijdagmiddagborrel georganiseerd, die tot inspirerende inzichten heeft geleid en bovenal uitdaagt om verder te praten. De betrokkenen hebben laten zien hoe belangrijk het is om met elkaar in gesprek te gaan over onderwijs en arbeidsmarkt, en dit ook te blijven. Naast deze eigen activiteit hebben we voor Let’s Gro! ook met studenten een aantal succesvolle projecten opgezet.

Begin november waren we aanwezig op het congres van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Toegepaste Psychologie, waar Johannes heeft gesproken over het belang van een ondernemende houding. We zijn blij met de mogelijkheid die we daarmee hebben gehad om onze visie te delen met vakgenoten, wat bovendien een fijne basis heeft gevormd voor nieuwe contacten.

headpic

Vooruitblik
Behalve terugkijken op 2014 kijken we ook graag vooruit naar komend jaar en wat we daarin willen bereiken. In 2015 zullen we ons uiteraard blijven inzetten voor het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. In welke vorm dit gebeurt kan verschillen.

Deels zullen we verder gaan op de weg die we al ingeslagen zijn. We gaan verder met al lopende projecten gericht op onderwijs en arbeidsmarkt en starten ook nieuwe projecten op, zoals projecten die ondernemerschap en een ondernemende houding bij studenten en docenten stimuleren. Maar we gaan ons ook in nieuwe richtingen ontwikkelen. Zo zullen we ons in verschillende projecten bezig houden met onderwerpen als duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt en mobiliteitsvraagstukken binnen het bedrijfsleven.

Ambitie
Het afgelopen jaar zijn we veel met studenten, docenten, ondernemers en ambtenaren in gesprek geweest over de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, gesprekken die bij alle partijen tot nieuwe inzichten hebben geleid. Komend jaar doen we dat graag weer. Onze ambitie daarin is om niet alleen te komen tot een goed gesprek, maar vooral om de handen uit de mouwen te steken en samen mooie projecten op te zetten. Hier met ons aan samenwerken? Neem dan contact op via onze site.