Beter voorbereid de arbeidsmarkt op


Datum: 21 januari, 2015


Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de Vereniging Hogescholen heeft SER-voorzitter Mariëtte Hamer zich uitgesproken over het belang van loopbaanoriëntatie. Ze benoemt dat het voor hogescholen, maar ook andere onderwijsinstellingen, een uitdaging is om studenten goed voor te bereiden op de arbeidsmarkt, onder andere vanwege de sterk veranderende samenleving en arbeidsmarkt.

We benoemden in een eerdere blog al dat loopbaanontwikkeling volgens onderzoeker Kariene Mittendorff onderdeel uit zou moeten maken van het vak studieloopbaanbegeleiding (SLB). Afstudeeronderzoeken binnen Beren op de Weg tonen aan dat onderzochte opleidingen wel de intentie hebben om studenten binnen SLB voor te bereiden op de arbeidsmarkt, maar dat de studenten dit zelf niet als dusdanig ervaren. Hier is dus nog een verbeterslag te maken.

Dat Hamer stil staat bij de kansen die het onderwijs nu nog laat liggen op dit gebied is daarom goed. Ze benoemt daarbij dat het belangrijk is om studenten te laten werken aan hun zelfbewustzijn, door inzicht te bieden in wie ze zijn, wat ze kunnen en waar hun interesses liggen. Maar de verantwoordelijkheid voor de arbeidsmarktvoorbereiding ligt volgens de SER-voorzitter niet alleen bij de opleidingen. Ook bedrijven moeten hier een rol in spelen, door samen te werken met onderwijsinstellingen en op die manier studenten meer inzicht te geven in mogelijkheden en ontwikkelingen binnen het werkveld. Hamer haalt daarmee verschillende elementen van het DOTS-model voor carrièretoeleiding aan.

Het is goed dat in een toespraak als deze niet slechts opgeroepen wordt tot ‘meer aandacht’ voor het onderwerp, maar dat er concrete aandachtsgebieden worden genoemd die aansluiten bij achterliggende theorieën over arbeidsmarktvoorbereiding. Het zou nog beter zijn wanneer deze ontwikkeling zich nu voortzet in de verdere ontwikkeling van kwalitatief goede arbeidsmarktvoorbereiding binnen opleidingen.